Saturday, September 24, 2016

ஜோதிடம் கற்க: ஜோதிடம்: அடிப்படை - பகுதி 2

ஜோதிடம் கற்க: ஜோதிடம்: அடிப்படை - பகுதி 2: ஜோதிடம்: அடிப்படை -  பகுதி 1 ன் தொடர்ச்சி   1.14 கேந்திர , திரி கோண , மறைவு வீடுகள் ஜோதிடர்கள் ஜாதகத்தின் ஒவ்வொரு கட்...

No comments:

Post a Comment